Hållbarhet är en väsentlig del av Fazers strategi som koncentrerar sig på välmående, njutning och konstskicklighet med hänsyn till hållbarhet. Överhuvudtaget förväntas företag att alltmer hitta och skapa lösningar till förmån för oss alla.

I Fazer Experience besökscentret har hållbarheten redan nu tagits i beaktan i all vår verksamhet. Här är några exempel:

 • Besökscentrets byggnad är byggd för att tåla tid och bruk – både inhemsk arbetskraft och material har gynnats i planerings- och byggnadsskede
 • Utrymmen är tillgängliga
 • Mängden biogas som används i uppvärmningen tillverkas av Fazers produktionsavfall
 • Energin som används för upplysningen kommer från solpanelerna på kontor byggnadens tak
 • På rundturen är det möjligt att bekanta sig med bl. a. följande teman: hälsosam mat, hjärnans välmående, återvinning, matavfall, återanvändning, Östersjön och hållbar odling
 • Avfall som uppstår i köket och butiken sorteras noggrant
 • Vi förhindrar att matsvinn uppkommer på många olika sätt bl. a. i stället för att kasta bort säljer vi produkter via ResQ
 • Vi berättar för våra gäster, speciellt för skolelever, om återvinning och uppmanar till sortering
 • Man kan lära sig mera om naturen i tropiska trädgården, i uteträdgården där det finns också ett växthus och vid utställningens hydroponisk odling
 • Samarbetsprojekt mellan skolor och närområdets aktörer, bl.a. hantverkarverkstäder
 • Butikens produktsortiment tar hänsyn till lokal produktion
 • Våra shopping- och gåvopåsar är gjorda av FCS-certifierat papper eller Paptic. De båda är producerade av förnybart material och kan återvinnas som papper eller bioavfall; påsen kan även återanvändas.
 • Vi frågar alla kunder vid betalning om de vill ha en kvitto eller inte. Då svaret är ofta nej, pä det här sättet sparar vi både papper och natur. 

Visit Finland har beviljat Fazer Experience besökscenter med Sustainable Travel Finland certifikat.

Sustainable_Finland_Label_RGB_tm_72dpi.pngResQ_Web_Certificate.png

Psst! Butiken har ett område, där vi erbjuder en mängd produkter som på grund av olika orsaker säljs för reducerade pris. För vissa närmar sig bäst före datumet och för andra är förpackningen inte helt perfekt. Vi vill erbjuda dem till ett bra pris för våra kunders glädje och för att undvika onödigt matavfall.