BOKNINGSVILLKOR FÖR FAZER EXPERIENCE BESÖKSCENTRETS WEBBPLATS VISITFAZER.COM

1. Allmänt

Dessa användarvillkor tillämpas på den webbplats på adressen visitfazer.com (nedan ”Webbplatsen”) som tillhandahålls av Oy Karl Fazer Ab och dess dotterbolag (”Fazer”) och på innehållet på Webbplatsen (gemensamt ”Tjänsten”).

Vid frågor gällande Tjänsten ber vi dig ta kontakt per e-post på visitfazer@fazer.com

2. Fazer Besökscentrets webbplats visitfazer.com

Via Tjänsten kan företag och privatpersoner boka guidade rundturer och konferenslokaler i Fazer Besökscenter samt olika evenemang (födelsedagsfester, chokladskolor, kockskolor osv.).

3. Göra bokningar

Via Webbplatsen kan både privatpersoner och företag/organisationer/läroanstalter göra bokningar och köpa biljetter. 

3.1. Betalningsvillkor

Om inget annat har avtalats om betalningsvillkoren betalar kunden kontant, med bank- eller kreditkort eller via betalningstjänsten på Webbplatsen. Om en företagskund är faktureringskund hos Fazer kan en faktura sammanställas för gruppen.

Nya faktureringskunder ska senast två veckor före evenemanget meddela Fazer betalarens namn, faktureringsadress, kontaktperson och företagets FO-nummer samt eventuell referens som ska anges på fakturan. Fazer kontrollerar nya företagskunders kreditupplysningar.

På fakturan tillkommer Fazers gällande faktureringsavgift 25€.

3.2. Avbokningsvillkor

 

Enskilda biljetter till guidade utställningsrundturer / enskilda biljetter till evenemang

Ett slutfört köp är bindande. Ifall deltagandet på utställningsrundturen eller evenemanget förhindras på grund av sjukdom eller annat övermäktigt hinder kan biljetterna flyttas till en annan tidpunkt. I dessa fall bör man kontakta Fazer Experience Besökscentrets kundservice visitfazer@fazer.com eller tel. 09-8762040 innan tidpunkten. Köpta biljetter löses ej tillbaka. 

Gruppbokningar, skolor och läroanstalter

En beställning som bekräftats är bindande. Beställaren kan dock avboka beställningen, varvid kunden debiteras för följande avgifter:

Debitering

Under 30 pers.

 30–60 pers.

 Över 60 pers.

Skol- och studentgrupper

50 %

7–4 före evenemanget

21–8 före evenemanget

60–15 före evenemanget

-

100 %

3 dygn eller mindre

7 dygn eller mindre

14 dygn eller mindre

 

-

Kontorskostnader 200 € + moms

-

-

-

Avbokningar ska göras senast 14 dygn före besöket. Mindre ändringar i antalet personer kan göras kostnadsfritt. För grupper på över 30 personer tar vi däremot ut 200 € + moms 24 % för kontorskostnader, om det faktiska antalet deltagare är 25 eller färre.

4. Personuppgifter

Personuppgifter behandlas enligt registerbeskrivningen för att spara bokningar och tillhandahålla Tjänsten [se integritetspolicyn]. 

5.  Handläggning av bokning

Den som gör en bokning är skyldig att ange sina kontaktuppgifter vid bokningen och ska se till att de angivna kontaktuppgifterna är aktuella.

Bokningsförfrågningar är alltid preliminära tills kunden får en separat bokningsbekräftelse per e-post. Fazers kundservice bekräftar bokningen med en separat bokningsbekräftelse eller föreslår en annan tid, om det inte går att göra bokningen vid önskad tidpunkt. All kontakt sker i regel per e-post. Detaljerna i en beställning kan även avtalas per telefon.

6. Ändringar i Tjänsten

Fazer förbehåller sig rätten att avsluta eller avbryta tillhandahållandet av Tjänsten när som helst inom skälig tid från det att Fazer har meddelat om detta. Fazer förbehåller sig rätten att göra sådana små ändringar i villkoren för Tjänsten som inte påverkar kunden väsentligt. 

7. Lösande av tvister i konsumenttvistenämnden

Om meningsskiljaktigheter gällande köpeavtalet inte kan lösas genom förhandlingar mellan parterna, kan konsumentkunden hänskjuta ärendet för avgörande i konsumenttvistenämnden (www.kuluttajariita.fi).

Innan ärendet hänskjuts för behandling i konsumenttvistenämnden ska konsumenten kontakta magistraternas konsumentrådgivning (www.kuluttajaneuvonta.fi).