Upplev välbekanta Fazer på ett nytt sätt – med alla sinnen!

Fazer har haft besöksverksamhet i över 60 år. Cirka 50 000 personer har besökt Fazer varje år. Tack vare det nya centret kan vi erbjuda dig ett mer upplevelse- och lärorikt besök än tidigare. Du får bland annat ta del av Fazers verksamhet, breda produktsortiment, långa historia, företagsansvar och innovationer.

Intressanta teman knyts samman med den unika arkitekturen och gör besöksupplevelsen både inspirerande och annorlunda. Ett av besökscentrets bärande teman är balans mellan hälsa och njutning. Vi vill önska alla gäster välkomna att uppleva Fazer på sitt eget sätt!

Fazer Besökscenters grönområden

Besöksupplevelsen börjar redan utomhus!

Du tar dig till Fazers besökscenter längs en lätt slingrande väg där du kan sätta dig ner och beundra de många vackra växterna. På grönområdet har man i huvudsak planterat sådana nytto- och odlingsväxter som Fazer använder som råvaror i sin produktion och matlagning.

Träden på området består i huvudsak av typiska finländska gårdsträd som rönn, vårtbjörk och tall samt av fruktträd, till exempel körsbärs-, äppel-, päron- och plommonträd, som blommar vackert på våren. På området finns också röda och svarta vinbärsbuskar samt björkspirea och balkanbergtall. Närmare entrén till besökscentret finns en grupp med ettåriga nyttoväxter, bland annat sockerbeta, ryps och solros.

Inhemsk spannmål är viktig för Fazer. Framför besökscentret har man därför ett sädesfält med egna områden för korn, havre, vete och råg som vajar i vinden sommartid – en stadsodlingslott i Vanda.