Fazer Experience Besökscentret och coronavirus åtgärder

Vi beaktar extra uppmärksamhet på städning samt ytrengörning, handhygien, säkerhetsavstånd och gruppstorlekar. Vi följer THL:s (Institutet för hälsa och välfärd) allmänna instruktioner och därför ber vi alla utställningsgäster och kunder i butiken att använda ansiktsmask.