1. Rekisterinpitäjä

Oy Karl Fazer Ab

Y-tunnus 0202669-3

Osoite Fazerintie 6, 01230 Vantaa.

Yhteyshenkilö Anu Kokko, sähköposti anu.kokko@fazer.com

2. Rekisterin nimi

Fazerin vierailukeskuksen varausjärjestelmän rekisteri

Laatimispäivä 25.5.2016

3. Rekisterin pitämisen peruste

Fazer vierailukeskuksen varausjärjestelmäpalvelun tarjoaminen ja ylläpitäminen sekä varausten hallinnointi

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Tätä rekisteriä käytetään Fazerin vierailukeskukseen tulevien varausten vastaanottamista, hallinnoimista ja vierailupalveluiden toteuttamista varten.

5. Rekisterin tietolähde ja rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteriin tallennetut tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään.

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

-       Nimi (etunimi ja sukunimi)

-       Sähköpostiosoite

-       Yhteystiedot, kuten osoite ja puhelinnumero

-       Yrityksen tai yhteisön nimi

-       Maa

-       Mahdollinen suostumus suoramarkkinointiin

Henkilötietoja voidaan luovuttaa suoramarkkinoinnin toteuttamiseksi rekisterinpitäjän lukuun, mikäli rekisteröity on antanut siihen asianmukaisen suostumuksensa.

6. Tietojen luovutus

Rekisteristä ei luovuteta säännönmukaisesti henkilötietoja kolmansille osapuolille. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Tietojen käsittelyyn voidaan käyttää kolmansia osapuolia, joille tietoja voidaan luovuttaa käsiteltäväksi rekisterinpitäjän lukuun.

7. Rekisteröidyn oikeudet ja niiden käyttäminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa mitätietoja rekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää henkilötietojensa käsittely muun muassa suoramarkkinointia tai etämyyntiä varten.

Tarkastuspyynnön ja henkilötietojen käsittelyn kieltämistä koskevan pyynnön voi esittää lähettämällä kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö rekisterinpitäjän edustajalle tai esittämällä pyyntö henkilökohtaisesti yllä mainitussa rekisterinpitäjän osoitteessa.

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää rekisterinpitäjän edustajalle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

8. Rekisterin suojaus

Osallistujien henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä tällaisia tietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään.

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Palvelimet ovat vahvasti suojattuja.